Back to Top

Kultūrinis gyvenimas

Vilkaviškio kultūros centro Alvito padalinys įsikūręs Alvito bendruomenės namuose ir naudojasi 100 vietų sale.

Alvite rengiamuose Valstybinių švenčių minėjimuose (Laisvės gynėjų, Lietuvos Valstybės atkūrimo bei Lietuvos nepriklausomybės dienose) noriai dalyvauja Alvito pagrindinės mokyklos, Alvito bendruomenės nariai, bibliotekos darbuotojai. Lapkričio 23 dieną, aidint karių salvėms, Alvito savanorių kapinėse minima Lietuvos kariuomenės diena. Prie paminklo Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyviams atminti dedamos gėlės, degamos atminimo žvakutės. Minėjimo dalyviai vaišinami kareiviška koše. Jau tapo tradicija Liepų parke susirinkti ir giedoti Tautišką giesmę.

Šeimenos seniūnijoje gyvenantys negalią turintys žmonės nuolat kviečiami į jiems skirtas popietes, susitikimus. Šiuose ir daugelyje kitų renginių organizatoriams noriai talkina Neįgaliųjų draugijos Šeimenos seniūnijos grupės nariai.

 

Nuo seno Alvitas garsėja Šv. Onos atlaidais. Kasmet liepos mėnesį į juos susirenka daugybė maldininkų, prekiautojų ir šventės dalyvių iš visų Lietuvos pašalių. Po atlaidų vyksta kermošius, kuriame galima „baronką“ ar atlaidų saldainį įsigyti, o Liepų parke iki vėlumos netyla vietinių bei kviestinių atlikėjų pasirodymai bei smagios atrakcijos. Tai didžiausias renginys Alvite sutraukiantis daugybę svečių.

Nelieka užmirštos ir tradicijos. Kasmet rengiamos Atvelykio šventės, adventiniai vakarai. Jau tradicija tapo vakarojimai Kazio Bradūno tėviškėje “Kiršų vasara”, pažintiniai žygiai ir įvairiausi kūrybiniai užsiėmimai. Rengiamos įvairios parodos ir jų pristatymai. Daug dėmesio skiriama ir miestelių erdvių puošybai ir kitoms akcijoms.

Veikia Moterų klubas “AMK”

 

Kontaktai:

Kultūrinės veiklos vadybininkė Angelė Blažaitienė

Tel.: 8 612 12 742

El. paštas: alvitokrastas@gmail.com