Back to Top

Bendruomenė

Alvito kaimo bendruomenė įkurta 2003 metais sausio 31 dieną.

Bendruomenės veiklos tikslai yra šie:

  • Vienyti Alvito krašto ir iš jo kilusius žmones;
  • Ugdyti gyventojų bendruomeniškumą;
  • Teikti socialines paslaugas savo kaimo gyventojams;
  • Skatinti domėjimąsi Alvito kaimo ir krašto istorija;
  • Rengti bei teikti paraiškas įvairiems fondams;
  • Poilsio organizavimas, kultūrinė bei sportinė veikla.

Bendruomenės centras įsikūręs senąjame valsčiaus pastate. Jis pastatytas carinio režimo  laikais.  Be valsčiaus čia veikė paštas irdaboklė. Karo metu pastatas buvo apgriautas. Apie 1951 m. įsikūrė mokykla. Devintame   dešimtmetyje  suremontavus patalpas, čia įsikėlė biblioteka, pradėjo veikti kultūros namai. Įsikūrus bendruomenei, organizacija perėmė pastatą pagal panaudos sutartį ir juo rūpinasi. Čia kaip ir anksčiau veikia biblioteka, dirba kultūros darbuotoja.

Tėviškės žemė, kur begyventum, kur beišvyktum, visam gyvenimui išlieka atgaivos šaltiniu. Ji kiekvienam žmogui ne tik pradžių pradžia, bet ir maža jo būties istorija.

 Mes, Alvito kaimo bendruomenė, kuriame savo istoriją. Bendraujame, keliaujame, kartu dirbame  ir norime, kad mūsų kraštą pažintų kuo daugiau žmonių. Rengiame pažintinius žygius ir turime svajonių, kaip įamžinti gražiausias Alvito vietas.

Bendruomenės simbolis – medis, vežimas ir 3 daiktai , kurie nuo seno siejami su Alvitu.

Jam parinkome dvi spalvas. Žalia spalva – tai gerovė, gyvybė, ryšys su gamta, viltis. Geltona – tai bendravimas, dorumas, protas. Kiekvienas simbolis  turi prasmę. Vežimas susietas su saulės skleidžiama šiluma, augalų auginimu. Iš jo išauga ąžuolas – tai nepalaužiama jėga ir išdidumas. Nepamiršome ir gerai visiems žinomos dainos apie Šaltyšių, kuris važiavo į  Alvitą pirkti Jonui dūdą, Petrui – skripką, Matijošiui – pyrago. Šiais simboliais papuošėme medį.

Kas gi jei ne mes patys tęsime gražią savo krašto istoriją. Mylėkime savo kraštą ne žodžiais, bet gražiais darbais.

Bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Už gautas lėšas tvarkomi bendruomenės namai, jų aplinka, kad visiems būtų smagu ir šilta čia susirinkti. Įsigyjamas  reikalingas inventorius. Tvarkomos ir puošiamos miestelio erdvės bei organizuojami renginiai. Išleista Alvito krašto kūrėjų  eilėraščių knyga „Alvitas – daina neišdainuota“ (2007). Kaimo kapelos reikmėms buvo įsigyta tautinių drabužių komplektai ir muzikos instrumentai. Sodinome medžius, įkūrėme parką.

Kartu su aktyviais alvitiečiais nuveikta daug darbų, kuriais labai džiaugiamės ir didžiuojamės.

Projektus finansavo rajono Savivaldybė, Baltijos Amerikos partnerystės programa, Lietuvos Respublikos ŽŪM valstybės paramos kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms remti programa, Vilkaviškio krašto VVG, Lietuvos LEADER, Kaimo plėtros fondas, Lietuvos Kaimo Tinklas, Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Aktyviai bendradarbiaujame su Alvite veikiančiomis organizacijomis – seniūnija, mokykla, “Caritu,“ šv Kazimiero vaikų globos namais, biblioteka. Glaudžius ryšius palaikome  su kaimyninėmis bendruomenėmis (Čyčkų, Patunkiškių, Klampučių ), Vilkaviškio krašto VVG ir  bendruomenių sąjunga.

Prie bendruomenės veikia neformali jaunimo grupė “Alvito aktyvas” ir moterų klubas “AMK”

2020 metų pabaigoje sužinojome, kad Alvito kaimo bendruomenė Vilkaviškio krašto laikraščio “Santaka” nominuota “Metų bendruomene”.

Kontaktai:

Adresas: Alvito g. 7, Alvito km., Šeimenos seniūnija,  LT-70369 Vilkaviškio r.

Vadovas : Rimvydas Palubinskas

Tel.: 8 69975240

E.paštas: alvitobendruomene@gmail.com

Įmonės kodas 185669620