Back to Top

„Sūduvos metų pristatymas Aukštaitijoje“

Alvito kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Sūduvos metų pristatymas Aukštaitijoje“ ir rugsėjo 24 dieną vyko į pažintinę kelionę po Biržų kraštą ir Pačeriaukštės kaimo bendruomenės Derliaus šventę.

Pačeriaukštės kultūros namuose dalyvavome nuotaikingoje šventėje, kurioje Alvito kaimo kapela „Širvinta“ savo specialiai sukurta muzikine programa pristatė Sūduvą, tautodailininkas Raimundas Blažaitis pristatė medžio drožinių parodą. Aukštaičiams labai patiko suvalkietiška muzika, dainos O.Jasaitienės ir žodžiais, pasakojimai apie mūsų krašto istoriją. Smagiai pabendravę bei pamatę Aukštaitijos krašto lankytinas vietas, sugrįžome į gimtąją Suvalkiją.

Projekto įgyvendinimui Vilkaviškio rajono savivaldybė iš NVO rėmimo programos, skyrė 700 eurų, o Alvito kaimo bendruomenė papildomai prisidėjo 100 eurų savų lėšų.

Skulptūrinių suoleliai – literatūrinio tako pradžiai

Alvito miestelis švenčia 515- ąjį gimtadienį. Norėdamas prisijungti prie vietos bendruomenės idėjos   įamžinti krašto kūrėjų atminimą ir papuošti miestelio erdves,  tautodailininkas maldėniškis Raimundas Blažaitis padovanojo tris dekoratyvius skulptūrinius medžio suoliukus.

Jų pagrindinis akcentas ir simbolis vienijantis šį kraštą ir kūrėjus tapo paukštis. Ant suolelių jaukiai sugulė Salomėjos Nėries, Petro Armino Trupinėlio ir Juozo Tysliavos parašyti žodžiai.

Mintis, kada nors Alvite sukurti literatūrinį taką, skirtą krašto kūrėjams, tapo kūnu. Tikimės, jog ateityje bus pagaminta dar daugiau skulptūrinių suolelių ar kompozicijų, kurie apjungs visas miestelio lankytinas vietas ir pratęs literatūrinį taką. Manome, kad tokio tako įrengimas būtų puiki priemonė supažindinant lankytojus su krašto kūrėjais, garsinusius ir garsinančius šį kraštą ir jo istoriją. 

O  jų mes turime tiek daug.

Netoli Alvito, Kiršų kaime gimė ir augo Salomėja Nėris ir Kazys Bradūnas. Čia kurį laiką mokytojavo Petras Arminas-Trupinėlis,  gyveno ir poetas Juozas Tysliava. Netoli šio miestelio yra ir Julijos Švabaitės-Gylienės, Dalios Saukaitytės, Vlado Burago gimtinė. Turime ir vietinių kūrėjų, kurių poezija buvo publikuota knygoje “Alvitas – daina neišdainuota”.

Sakoma, kad poezija yra sielos paukštis, paliečiantis jautriausias jos dalis. Turbūt nebe reikalo mūsų kraštietė Salomėja Nėris – vadinama  lakštingala. Kazys Bradūnas savo kūryboje dažnai lietė gimtosios žemės ir gamtos temą. Kitų kūrėjų poezija taip pat persipina su paukščių tema, simbolizuojančia meilę, tikėjimą ir laisvę. Alvitas dar siejamas ir su Poezijos paukšte, kuri “atskrenda” į Kiršus kiekvieną pavasarį.

Tikime, kad neužilgo pakviesime jus į pažintį su literatūriniu Alvitu.

O šiandien dėkojame Raimundui Blažaičiui – medžio skulptoriui, tautodailininkui, meno kūrėjui ir tiesiog, žmogui labai mylinčiam savo kraštą, už šią nepaprastą dovaną.

Darbą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Nuostabų vainiką supynėme Alvito 515 –ojo gimtadienio proga

Nuostabų vainiką  supynėme Alvito 515 –ojo gimtadienio proga. Iš dainų ir šokių, legendų ir dabarties. Iš žodžio, žvilgsnio, bendrystės jausmo.  Iš varpelių, kaip priminimą apie didžiuosius varpus bažnyčios bokšte ir legendą apie nuskendusius varpus, iš kabančių sodų virpesio. Juk varpas – žemės ir dangaus jungties simbolis. Į vainiką įpynėme žodį ir duonos kepalėlį, nes juk šventa Ona – duonos ponia. Šalia atsirado ir atlaidiniai saldainiai ir riestainių pynė. Juk be šių skanėstų, nieks iš atlaidų negrįžta. O riešutų pridėjome linkėdami visiems derlingų metų.

Alvitas – čia gimusių, čia augančių, čia gyvenančių savastis. Branginkime ir puoselėkime ją, kad Alvitas, Paširvintys skambėtų gražiausiomis gaidomis, nes viskas, kas gyvenime svarbiausia, atsiremia į gimtinės žemę.

O Alvite šiandien turime kuo pasidžiaugti.

Čia galima paplaukioti vandenlentėmis, pamatyti šiuolaikinį molinį namą, pačiupinėti rekordinį Lietuvoje rūpintojėlį. Pasivaikščioti Ripkaus giraitės takeliais ar išsimaudyti ežere.  Galime surengti pasivaikščiojimą po miestelį, aplink ežerą, parymoti ant didžiųjų šio krašto kūrėjų suolelių.

Džiaugiamės kiekvienu kraštiečiu – ar jis gyventų Lietuvoje ar emigracijoje. Ar jis rašytų knygas, vaidintų teatro scenose, augintų javus ar mokytų vaikus.

Kaip viena alvitietė, gyvenanti toli nuo gimto kaimo sako – „Kurioje pasaulio dalyje Alvito vaikai begyventų, jie visada atmins ir žinos kur jų šaknys, kur jų pradžia“

Esate visada laukiami.

1,2 proc. PARAMA ALVITO KAIMO BENDRUOMENEI

Dabar yra puikus metas tapti mūsų rėmėjais ‼

Tau brangus Alvitas, džiaugiesi čia gyvendamas, kasdien grožiesi puoselėjama aplinka, dalyvauji organizuojamuose renginiuose, šventėse, labai mėgsti keliauti, norėtum ir galėtum padėti tik nežinai kada, kuo ir kaip?!

Tikėdamiesi Jūsų supratimo, jog 1,2 procento pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs iki gegužės 1 d. galite skirti Alvito kaimo bendruomenei, yra labai svarbus indėlis turtinant materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinant mikroklimatą, tenkinant pažintinius bei kultūrinius mūsų pačių poreikius.

Nuoširdus ir Didelis Ačiū už Jūsų supratingumą ir pagalbą

                                                                             Bendruomenės pirmininkas Rimvydas Palubinskas

KAIP SKIRTI PARAMĄ?

  • prisijunkite prie Jūsų elektroninės bankininkystės tiesiogiai per banką, arba per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę.
  • pasirinkti e-deklaravimą, tuomet Jus iš karto nukreips į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kurioje jau būsite registruotas (duomenys imami iš banko)
  • pasirinkite formą „Pildyti portale”
  • iš pateikto formų/dokumentų sąrašo Jums reikia surasti FR0512 formą (Prašymas pervesti iki 1,2 procento pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą)
  • Įrašyti benduomenės kodą 185669620
  • užpildyti ir pateikti.

Su šv. Velykom jus visus !!!
Lai bundanti gamta mums visiems atneša vilties, kad su pavasariu ateis ir pačios gražiausios dienos ir geriausi sprendimai.
Būkime, gyvuokime, mylėkime!

Pavasaris atėjo!

Paukščiai sugrįžta į Lietuvą, o mes džiaugiamės, kad suspėjome namelius – inkilėlius jiems pagaminti.

Būkime laimingi ir sveiki beklausydami paukštelių čiulbejimo, vaikelių čiauškėjimo ir Velykinių varpų skambėjimo.

Šilto ir ramaus laukimo.